Adatvédelmi tájékoztató

Verzió: 1.4

Hatályos: 2023. október

Az ID&Trust Kft. (székhely: 1021 Budapest, Versec sor 18.; cégjegyzékszám: 01-09-710179; telefon: +36-1-307-8035; e-mail: privacy@goodid.net, továbbiakban: „ID&Trust„) célja, hogy a GoodID segítségével mindenki számára elérhetővé váljon a gyors, egyszerű és biztonságos felhasználó azonosítás az internet világában, és ezáltal az emberek saját maguk gyakorolhassák a személyes adataik feletti kontrollt.

A GoodID tájékoztató és kapcsolattartó célú weboldala a goodid.net (és annak aldomainjei továbbiakban „Weboldal”).

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a Weboldal használatával összefüggő adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

A Weboldal a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat használ, melyekről további információt a cookie szabályzatunkban találhat:  https://goodid.net/cookie-szabalyzat/

A GoodID mobilalkalmazás adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://goodid.net/docs/privacy.

1.Az Adatkezelő személye

1.1.Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az ID&Trust által fejlesztett és üzemeltetett Weboldallal kapcsolatos adatvédelmi kérdéseket rendezi, az adatkezelő az ID&Trust.
1.2.A Weboldal használatával és adatainak megadásával a Felhasználó elfogadja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót és a 2. pontban említett adatok tekintetében hozzájárul adatainak jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

2.A Weboldal által kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

2.1.Amennyiben Ön a Weboldalt felkeresi és az ID&Trust részére a Weboldalon található felületen keresztül vagy fent említett email címen keresztül emailt küld, az ID&Trust az Ön alábbi adatait kezeli:

   • Név;
   • Email cím;
   • Cégnév;
   • Pozíció;
   • Telefonszám (opcionális)
   • az email szövegében esetlegesen Ön által megadott személyes adatok.

2.2.Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön hozzájárulása nem feltétele annak, hogy a ID&Trust-tal szerződést kössön vagy az ID&Trust szolgáltatásait igénybe vegye. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható a fenti elérhetőségek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben nem adja meg email címét (nem kívánja személyes adatai kezelését), akkor nem fogunk tudni válaszolni Önnek.

2.3.Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy az ID&Trust az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli hírlevél küldésével összefüggésben:

   • Név
   • Cégnév
   • Pozíció;
   • Email cím

2.4.Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön hozzájárulása nem feltétele annak, hogy az ID&Trust-tal szerződést kössön vagy az ID&Trust szolgáltatásait vegye igénybe. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható a fenti elérhetőségek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

2.5.Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy az ID&Trust az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli ügyfélkapcsolattartás illetve az ID&Trust egyedi ajánlatainak közlésével összefüggésben:

   • Név;
   • Cégnév;
   • Email cím;
   • Telefonszám (opcionális).

2.6.Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön hozzájárulása nem feltétele annak, hogy az ID&Trust-tal szerződést kössön vagy az ID&Trust szolgáltatásait vegye igénybe. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható a fenti elérhetőségek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

2.7.Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy az ID&Trust az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli a GoodID alkalmazás visszavonásával összefüggésben:

   • Email cím

2.8.Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön hozzájárulása nem feltétele annak, hogy az ID&Trust-tal szerződést kössön vagy az ID&Trust szolgáltatásait vegye igénybe, de a GoodID alkalmazását az email cím megadás nélkül nem tudja visszavonni. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható a fenti elérhetőségek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Jelen pont szerinti adatait az email cím ellenőrzése idejéig (pár perc) kezeljük.

3.Az adatok megismerésére jogosultak köre

3.1.Az adatok megismerésére jogosultak az ID&Trust egyes munkavállalói, valamint adatfeldolgozója. A Felhasználó a Weboldal használatával és adatainak önkéntes megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy fenti személyes adatait az ID&Trust kezelje, valamint adatfeldolgozói részére adatfeldolgozás céljából átadja.

3.2.Az ID&Trust adatfeldolgozói:

Név: SiteGround Spain S.L.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása, szerverszolgáltatás
Székhely: Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain
E-mail: privacy@siteground.com
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): https://siteground.com
Adatfeldolgozási technológia: Az SiteGround Spain S.L. szerverszolgáltatást és technikai hátteret biztosít a weboldal működéséhez.

Név: Amazon Web Services EMEA SARL
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása, szerverszolgáltatás
Székhely: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Kapcsolattartó: Kránciz István
Telefonszám: +36 1 998 9136
E-mail: ikkranic@amazon.com
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): www.aws.amazon.com
Adatfeldolgozási technológia: Az Amazon Web Services EMEA SARL szerverszolgáltatást és technikai hátteret biztosít a weboldal működéséhez.

Név: Devwing Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Technikai és üzemeltetési támogatás
Székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. B. szárny. ép. III. em. 9. ajtó
Kapcsolattartó: Mihály Árpád
E-mail: info@devwing.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): https://devwing.hu
Adatfeldolgozási technológia: A Weboldal üzemeltetési támogatása.

Név: Hotjar Ltd.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Felhasználói szokások, felhasználói élmény vizsgálatához szükséges adatok előállítása
Székhely: Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Europe
Kapcsolattartó: Ken Weary
E-mail: dpo@hotjar.com
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): www.hotjar.com
Adatfeldolgozási technológia: Felhasználói tevékenység elemzése

Név: HubSpot, Inc.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Ügyfelek adatainak nyilvántartása, marketing és sales támogatása
Székhely: 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA
Kapcsolattartó: Nicholas Knoop
E-mail: privacy@hubspot.com
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): www.hubspot.com
Adatfeldolgozási technológia: CRM biztosítása

4.Az adatkezelés célja, időtartama

4.1.A Felhasználó által a 2.1 és 2.3 megadott adatok esetén az adatkezelés célja a Felhasználó által feltett kérdés, megkeresés megválaszolása és kapcsolattartás a Felhasználóval.4.Az adatkezelés célja, időtartama

4.2.Az adatkezelés időtartama a cél megvalósulásához szükséges folyamat végéig tart, melyet követően legfeljebb 180 napon belül a fent említett személyes adatok törlésre kerülnek, az adatkezelés megszűnik, Amennyiben nem járul hozzá a fentiek szerinti adatkezeléshez, úgy kérjük ne küldje meg az ID&Trust részére a fenti adatokat.

4.3.A 2.3 és 2.4 pontban említett adatkezelések esetén az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

4.4.A Felhasználó által a 2.7 megadott adatok esetén az adatkezelés célja a Felhasználó jogosultságának ellenőrzése a GoodID alkalmazás visszavonási funkciójának használatához.

4.5.A 2.7 pontban említett adatkezelés esetén az adatkezelés időtartam az email cím ellenőrzésének és az igazoló email kiküldésének idejéig tart (pár perc).

5.Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megillető jogok

5.1.A Felhasználó az ID&Trust-nál mint adatkezelőnél további tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezeléséről írásban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztató bevezető részében megadott elérhetőségeken.

5.2.A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

a)hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az ID&Trust-tól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
Az ID&Trust az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az ID&Trust az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b)helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az ID&Trust indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c)törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az ID&Trust késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az ID&Trust pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   • amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   • a személyes adatokat az ID&Trust által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, az ID&Trust-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d)adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az ID&Trust korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ID&Trust ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az ID&Trust-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ID&Trust jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

e)tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az ID&Trust a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az ID&Trust bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

f)a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az ID&Trust késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a) – e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az ID&Trust a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az ID&Trust, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az ID&Trust-ot terheli.

g)panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

h)bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az ID&Trust-tal szembeni eljárást az ID&Trust tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

i)adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az ID&Trust rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az ID&Trust ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az ID&Trust-tól a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.